TELSAN BİLGİSAYAR ELEKTRONİK DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. 0532 152 6442
TELSAN BİLGİSAYAR ELEKTRONİK DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. 0532 152 6442
Çerez Politikası

İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni

Telsan Bilgisayar Elektronik Dış Ticaret Ltd.Şti. (“Şirket” olarak anılacaktır) olarak, internet sitemizi ve mobil uygulamamızı ziyaretleriniz sırasında, bu ziyaretlerin en verimli şekilde gerçekleştirilebilmesi için çerezler vb. bazı teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. Tarayıcı ayarlarınızda herhangi bir değişiklik yapmadığınız sürece çerez kullanımını kabul etmiş sayılmaktasınız.

Bu Aydınlatma metni ile, “www.telsanbilgisayar.com” adlı internet sitemizi (“Site”) ve "Telsan Bilgisayar" adlı mobil uygulamamızı ("Uygulama") işletirken, kullanıcılara/üyelere/ziyaretçilere (“Veri Sahibi”) ait kişisel verilerin toplanması aşamasında, hangi tür çerezlerin, hangi amaçlarla kullanıldığı ve bu çerezlerin nasıl kontrol edilebileceğine dair bilgi verilmesi amaçlanmıştır. 

Şirketimiz, sitemizi işletirken kullandığı çerezleri, kullanmaktan vazgeçmek, çerezlerin türü veya fonksiyonlarını değiştirmek veya yeni çerezler ekleme hakkına sahiptir. Bu konuda yapılacak her türlü değişiklik, işbu aydınlatma metninin güncellenmesi ile kamuya açık hale gelecektir.

 

Çerez Nedir?

Ziyaret edilen web sitesi veya uygulama tarafından, kullanıcının bilgisayarında veya mobil cihazında depolanan bilgilerdir.

 

İnternet Sitemizde ve Uygulamamızda Kullanılan Çerezler

Sitede veya uygulamada oturum açıldığında devreye giren kimlik doğrulama çerezleri gibi zorunlu çerezler, kullanıcının Site ve uygulama üzerindeki tercihlerini ve seçimlerini hatırlayarak Sitede ve uygulamada sunulan hizmetlerin kişiselleştirilmesini sağlayan işlevsellik ve tercih çerezleri, Site ve uygulama kullanımını ve performansını analiz ederek kullanıcıya verilen hizmeti daha iyi hale getirmeyi sağlayan performans ve analiz çerezleri, Site ve uygulamada veya haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımı yapmak için hedefleme veya reklam çerezleri, Sitenin veya uygulamanın çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek, Siteyi ve uygulamayı analiz etmek ve performansını arttırmak, Sitenin ve uygulamanın işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak, kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek gibi amaçlarla internet sitemizde ve mobil uygulamamızda kullanmaktayız.

 

Çerezlerin Kullanımının Kontrol Edilmesi

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek, çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirebilirsiniz.

 

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kişisel veri sahibi,
·         kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
·         kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
·         kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
·         yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
·         kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
·         işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
·         işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
·         kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri bizzat veya kişisel veri konusunda düzenlenmiş olan özel vekaletname olması kaydıyla vekil marifetiyle yukarıda sayılan haklarını  yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya daha önce bildirilmiş olan ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresine iletebileceklerdir.
Posta Adresi: Telsan Bilgisayar Elektronik Dış Ticaret Ltd.Şti. Şems-i Tebrizi Mah. Osmanbey Sokak No:5/C Karatay/Konya
Elektronik Posta Adresi: bilgi@telsanbilgisayar.com
Kişisel veri sahipleri tarafından Şirketimize iletilen talep ve başvurular en geç 30 gün içinde yanıtlanacaktır. Yasa gereği, Şirketimizin talepte bulunandan ek bilgi talep etme hakkı ve maliyet gerektirmesi halinde maliyeti talep edene yükleme hakkı bulunmaktadır.
Şirketimizin verdiği yanıta karşı kişisel veri sahibinin KVK Kanunu gereği süresi içinde KVK Kurulu’na şikayette bulunma hakkı mevcuttur.

 

Yürürlük

Şirketimiz tarafından düzenlenen bu Politika [30.05.2018] tarihlidir. Politikanın tamamının veya bir kısmının yenilenmesi durumunda metnin yürürlük tarihi güncellenecektir. Politika, Şirketimizin internet sitesinde (www.telsanbilgisayar.com) yayımlanarak ilgili kişilerin erişimine sunulur.

Whatsapp
İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanununu, Gizlilik Sözleşmesi ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz. Reddet Kabul Et